Gynekologie Strakovi

Rádi bychom Vám představili naší gynekologickou ambulanci, kterou nově otevíráme v Sušici od 1.2.2021. V ní plynule navazujeme na poskytování gynekologických služeb pro všechny ženy, které dosud navštěvovaly sušickou ambulanci MUDr. Naděždy Špirkové, dále ty ženy, které byly v péči MUDr. Straky v gynekologické ambulanci v Sušické nemocnici a v neposlední řadě rádi přivítáme i nové pacientky

Aktuality

Momentálně jsme pozastavili registrace pacientek do naší ambulance. Pokud se situace změní a kapacita se uvolní, budeme vás informovat. 

Na veškerá vyšetření je nutné se předem objednat, prosíme již výhradně telefonicky v pracovní době nebo online. Děkujeme.

Od září 2021 je MUDr. Lukáš Straka držitelem certifikátu k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství – viz https://www.gynultrazvuk.cz/lekari-garantujici-odbornost/gynekologie-a-porodnictvi/certifikat-63415 Těhotným by proto pojišťovny měly (s ohledem na podmínky, které konkrétní pojišťovna nabízí) od nynějška proplácet UZ vyšetření ve 20. – 22. týdnu.

Od 1.1.2024 jsme spustili online objednávání přes naše webové stránky – odkaz na objednávací formulář viz výše. 

O nás

MUDr. Lukáš Straka

lékař

2003 – 2009 – Univerzita Karlova, lékařská fakulta v Hradci Králové.

2009 – 2018 – lékař na gynekologicko porodnickém oddělení Klatovské nemocnice a.s.

2014 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2015 – dosud – lékař na ambulanci prenatální diagnostiky společnosti Genetika Plzeň s.r.o.

2020 – primářská licence pro výkon vedoucího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Jsem držitelem FMF certifikátů (Fetal Medicine Foundation London) nutných k provádění kvalifikovaného kombinovaného screeningu I. trimestru (NT, NB, ductus venosus, trikuspidální regurgitace, screening preeklampsie). Dále jsem držitelem Certifikátu k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření plodu v těhotenství. 

Mgr. Andrea Straková

porodní asistentka

2002 – 2006 – Střední zdravotnická škola v Karviné, obor Všeobecná sestra

2006 – 2009 – Univerzita Pardubice, fakulta Zdravotnických studií, katedra porodní asistence, obor porodní asistentka (Bc.)

2009 – 2011 – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, studijní obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotní školy

2009 – dosud – porodní asistentka na porodnici a oddělení šestinedělí Klatovské nemocnice

2017 – dosud – vedení předporodních kurzů v Sušici

Petra Ranglová

sestra

1990 – 1994 – Střední zdravotnická škola v Klatovech obor dětská sestra

Nemocnice s poliklinikou Písek – nedonošenecké oddělení

vychovatelka a později zdravotní sestra v dětském domově v Kašperských Horách

od roku 2005 doposud zdravotní sestra v gynekologické ambulanci

Služby

Naše ambulance je tu proto, aby Vám – ženám ve všech etapách života – nabídla své služby, které poskytujeme s ohledem na současné poznatky medicíny tím nejlepším možným způsobem. Smluvní vztah máme uzavřený s pojišťovnami 111, 201, 205, 207 a 211.

Gynekologie

základem jsou pravidelné gynekologické prohlídky (prevence), jejichž nedílnou součástí je odběr cytologie (stěru z děložního čípku) k včasnému odhalení přednádorových změn na děložním hrdle, nabízíme dnes již samozřejmou „lepší“ cytologii – LBC (liquid based cytology), pomocí které lze v případě nutnosti vyšetřit přítomnost vysoce rizikových HPV virů (lidských papilomavirů), které nejčastěji přednádorové změny čípku způsobují. Tato LBC má oproti běžně prováděné cytologii výrazně vyšší záchytnost. V rámci prevence dnes již běžně u každé pacientky provádíme vaginální ultrazvukové vyšetření.

Budeme s Vámi řešit i potíže v oblasti poruch menstruačního cyklu, plodnosti, možné příčiny pánevních bolestí, probereme s Vámi možnosti antikoncepce včetně případného zavedení různých druhů nitroděložních tělísek, očkování proti rakovině děložního čípku, potíže s prsy, problémy spojené s obdobím přechodu, s únikem moči, atd

Péče o těhotné

Nabízíme standardní sledování fyziologických i rizikových těhotných dle platných doporučených postupů.

 

Dále poskytujeme i nadstandardní služby v oblasti prenatální diagnostiky – kombinovaný screening I. trimestru, screening preeklampsie, podrobné ultrazvukové vyšetření plodu ve 21. týdnu těhotenství, 3D/4D zobrazení plodu.

Kombinovaný screening prvního trimestru – kombinace ultrazvukového vyšetření a krevního náběru při jedné návštěvě v ambulanci v období od 11. do 13. týdne, při kterém hodnotíme četnost těhotenství, první anatomii plodu, měří se tzv. NT neboli šíjové projasnění, hodnotí se přítomnost nosní kosti (NB), případně další doplňkové parametry. Z náběru krve se pak vyšetřují dva hormony, které produkuje placenta. Jedním z důležitých výstupů tohoto vyšetření je i výpočet rizika na nejčastější chromozomální vady – Downův, Edwardsův a Patauův syndrom. Záchytnost screeningu v I. trimestru na výše uvedené genetické vady je cca 90%. V rámci tohoto vyšetření je možné stanovit ještě screening tzv. časné preeklampsie (onemocnění druhé poloviny těhotenství projevující se náhlým vzestupem krevního tlaku těhotné, poruchami růstu plodu a dalšími závažnými komplikacemi, které vyžadují mnohdy okamžité ukončení těhotenství bez ohledu na stadium těhotenství a zralost plodu). V případě prokázání zvýšeného rizika preeklampsie tímto testem lze dnes tomuto onemocnění účinně předcházet. Screening I. trimestru ani screening preeklampsie nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, těhotná je hradí jako samoplátce.

 

 

Vyšetření je prováděno certifikovaným sonografistou – MUDr. Lukáš Straka je držitelem FMF certifikátů na všechna vyšetření v I. trimestru, které vystavuje a každoročně audituje The Fetal Medicine Foundation v Londýně, což zajišťuje nejvyšší možnou míru spolehlivosti těchto testů.

 

 

Druhé – rovněž velmi důležité – je podrobné ultrazvukové vyšetření morfologie plodu – tj. prohlédnutí všech orgánů miminka včetně detekce případných rozštěpových vad obličeje a páteře, které se provádí ve 20.-22. týdnu. V tomto období je již ve většině případů patrné i pohlaví plodu. Ani podrobné UZ vyšetření není hrazené ze zdravotního pojištění, těhotná jej hradí jako samoplátce.

 

Na výše zmíněná ultrazvuková vyšetření dosud musely těhotné dojíždět do Plzně, jsme proto rádi, že Vám je můžeme nabídnout v místě bydliště :-).

 

V rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou je možné udělat pouze 3 ultrazvuková vyšetření za celé těhotenství (první slouží na samém začátku k diagnostice těhotenství, další dvě jsou základní vyšetření miminka kolem 20. a 30. týdne). S těmito vyšetřeními si ale nelze vystačit. Pokud si budete přát ultrazvukové vyšetření při každé návštěvě v těhotenské poradně (což považujeme za velmi rozumné a v některých případech i důležité), při kterém provedeme orientační váhový odhad miminka a od poloviny těhotenství změření délky děložního hrdla (tím lze včas odhalit případné poruchy růstu plodu respektive bezpříznakové zkracování děložního hrdla a hrozící předčasný porod), pak vám tuto nadstandardní službu nabízíme formou tzv. těhotenského balíčku. V rámci tohoto balíčku jsou samozřejmě i fotky Vašeho miminka z každé návštěvy, pokud s námi bude spolupracovat, pak samozřejmě ve 3D – možno na fotopapíře či uložit na Vaší flashku.

 

Ultrazvuková vyšetření provádíme na moderním UZ přístroji Samsung HS40 s možností pořizovat 3D snímky či 4D video. Pokud budete mít zájem pouze o „vyšetření“ s cílem pořídit si více obrázků (cca 5-10 fotek) případně video (na vlastní flashku), domluvíme si termín individuálně.

 

Těhotným dále nabízíme možnost předporodních kurzů – 4 lekce po cca 1,5 hodině zaměřené na těhotenství, porod, šestinedělí a péči o novorozence. Možno absolvovat i s tatínky :-). Kurzy budeme provozovat při příznivé epidemiologické situaci a při dostatečném množství přihlášených maminek.

 

Cvičení pro těhotné v případě zájmu zajišťuje ve svém studiu fyzioterapeutka Oldřiška Matkovčíková, bližší informace v naší ambulanci.

Kontakty

Telefon a adresa

Tel.: 376 555 425
E-mail: info@gynekologiestrakovi.cz
Facebook: Gynekologie Strakovi
Adresa: Poliklinika Sušice s.r.o.
Náměstí Svobody 2
Sušice 342 01

Ordinační doba

Pondělí 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30

Úterý 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:00

Středa a čtvrtek – MUDr. Straka na Genetice v Plzni

Pátek 7:30 – 13:00

Sestra přítomna v ordinaci od 7:00 hod. (náběry krve a administrativa). Před každou návštěvou je nutné se telefonicky objednat – viz kontakty.

Galerie

Rádi bychom Vám představili naší gynekologickou ambulanci